Det store og det lille kretsløpet


Blodet sirkulerer gjennom 2 kretsløp. Det store kretsløpet går 798-985691935.jpghjertets

venstre hjertekammer og videre til resten av kroppen.

Det har med seg oksygen rikt blod.

Deretter går det tilbake til hjertets høyre forkammer med oksygen fattig blod.

Det lille kretsløpet er blodets vei fra hjertets høyre hjertekammer til lungene

med oksygenfattig blod. Det fortsetter med å gå tilbake til

hjertets venstre forkammer med oksygen rikt blod.